ข่าวประกาศ RMTS

ผู้ใช้บริการโปรดทราบ เอกสารสำคัญเรื่อง “วิธีปฏิบัติในการตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” อ่านต่อ...
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window
สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งเรื่อง “รายชื่อผู้ตรวจสอบส่วนสูญเสียแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ” คลิกดูรายละเอียดที่นี่
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS
ดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless งานสิทธิประโยชน์ด้านการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ระบบ RMTS
ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
ตัวอย่าง Max Stock ที่ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ สำหรับกิจการ Jewelry ในระบบ RMTS
คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบ RMTS
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ Import Online
การตัดบัญชีวัตถุดิบโอนสิทธิ์ระหว่างบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ!! การตัดบัญชีวัตถุดิบโอนสิทธิ์ระหว่างบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ
วิธีปฏิบัติการสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบ RMTS ปัจจุบัน และ ระบบ RMTS
ประกาศจาก สกท. วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอาการขาเข้า
ประกาศ!! กรมศุลกากรเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีเป็น 13 หลัก

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.