หลักสูตรสำคัญ!! "การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" 4 สิงหาคม 62 735
หลักสูตรใหม่!! "รวมเทคนิคการวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ" 3 ส.ค.62 375
"Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 2562 ภาคปฏิบัติจริง!! คุณเตรียมรับมือไว้รัดกุมแล้วหรือยัง" 25 ก.ค.62 527
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 คลิกที่นี่ 2927
IC Member Mentoring สิทธิพิเศษ!!! สำหรับสมาชิกใหม่ ปี 2562 1121
Download the brochure "All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 457
งานล้นมือ คีย์ผิดบ่อย พนักงานลาออก...IC คีย์ให้ 4210
กรมศุลกากรเปิดแอปพลิเคชันใหม่ HS Check สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 38733
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 3459
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 3443
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 3606
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 7263
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 6266

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.