ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ 28 พ.ย.61 94
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนา Update คลิกที่นี่!! 223
Download the brochure "All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 172
งานสัมมนาประชาสัมพันธ์และหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร 8102
เตรียมพร้อมสู่การตัดบัญชีวัตถุดิบแบบ Paperless โฉมใหม่! 4356
งานล้นมือ คีย์ผิดบ่อย พนักงานลาออก...IC คีย์ให้ 2261
วิธีบันทึกไฟล์ Excel ที่ถูกต้อง สำหรับยื่นงานวัตถุดิบในระบบ RMTS 11661
กรมศุลกากรเปิดแอปพลิเคชันใหม่ HS Check สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 26310
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 3135
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 3177
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 3355
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 6614
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 5619

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.