สำคัญ!! "ร่าง พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ" 26 ก.ย.61 101
Download the brochure "All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 112
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนา Update คลิกที่นี่!! 724
งานสัมมนาประชาสัมพันธ์และหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร 7947
เตรียมพร้อมสู่การตัดบัญชีวัตถุดิบแบบ Paperless โฉมใหม่! 3506
งานล้นมือ คีย์ผิดบ่อย พนักงานลาออก...IC คีย์ให้ 1827
วิธีบันทึกไฟล์ Excel ที่ถูกต้อง สำหรับยื่นงานวัตถุดิบในระบบ RMTS 11217
กรมศุลกากรเปิดแอปพลิเคชันใหม่ HS Check สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 23584
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 3055
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 3110
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 3292
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 6452
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 5471

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.