"เจาะลึกกฎหมายแรงงาน ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน ต้องรู้ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร" 21 พ.ย. 2562 1332
"การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 1117
พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ 18 พ.ย.62 1236
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 คลิกที่นี่ 4053
IC Member Mentoring สิทธิพิเศษ!!! สำหรับสมาชิกใหม่ ปี 2562 1548
Download the brochure "All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 603
งานล้นมือ คีย์ผิดบ่อย พนักงานลาออก...IC คีย์ให้ 4899
กรมศุลกากรเปิดแอปพลิเคชันใหม่ HS Check สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 45618
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 3573
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 3549
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 3683
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 7551
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 6545

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.