"การจัดทำและตรวจเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศภายใต้ เงื่อนไข L/C ตามกติกา UCP 600" 28 มี.ค. 62 32
สำคัญ!! หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 23 มีค. 62 167
"เทคนิคการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน" 22 มี.ค. 62 78
พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ 28 ก.พ.62 99
"วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน" 23 ก.พ.62 245
IC Member Mentoring สิทธิพิเศษ!!! สำหรับสมาชิกใหม่ ปี 2562 313
ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ ICN และ เว็บไซต์สมาคม!! 1010
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 คลิกที่นี่ 1448
Download the brochure "All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 297
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 1407
งานล้นมือ คีย์ผิดบ่อย พนักงานลาออก...IC คีย์ให้ 3109
กรมศุลกากรเปิดแอปพลิเคชันใหม่ HS Check สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 32679
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 3298
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 3320
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 3481
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 6942
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 5914

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.