"พ.ร.บ. “Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ" 26 ก.ย. 62 872
สัมมนาฟรีสมาชิกครั้งที่ 4 เรื่อง “การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ.2562” วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 1071
เทคนิคและการเตรียมความพร้อมทางการบัญชี สำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI" 18 ก.ย.62 761
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 คลิกที่นี่ 3531
IC Member Mentoring สิทธิพิเศษ!!! สำหรับสมาชิกใหม่ ปี 2562 1334
Download the brochure "All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 534
งานล้นมือ คีย์ผิดบ่อย พนักงานลาออก...IC คีย์ให้ 4592
กรมศุลกากรเปิดแอปพลิเคชันใหม่ HS Check สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 42378
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 3514
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 3512
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 3652
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 7417
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 6409

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.