สำนักงานสาขาภูมิภาค

สำนักงานสาขาจังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง)
หัวหน้าสำนักงานสาขา  คุณลักขณา ปึงปิยะกุล ต่อ 142
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
เลขที่ 46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (66) 038 404040  โทรสาร (66) 038 401879 , 083 491840
                                    บริการด้านธุรการ            140-141      บริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ    150-157
                                    บริการตัดบัญชีวัตถุดิบ     160-167       บริการฐานข้อมูล            170-173
                                    บริการสั่งปล่อยเครื่องจักร 180-182      โทรศัพท์เร่งด่วน 089 751 5332 และ 089 751 5314
                                                    อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
                                                                  <<แผนที่สาขาชลบุรี>>

สำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่
ห้องที่ 108 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ (66) 053 203403 โทรสาร (66) 053 203411 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
<<แผนที่สาขาเชียงใหม่>>

สำนักงานสาขาจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 2  เลขที่ 2112/22  ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (66) 044 213515  โทรสาร (66) 044 351172 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
<<แผนที่สาขาโคราช>>

สำนักงานสาขาจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 177/54  หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ (66) 043 270886  โทรสาร (66) 043 270887 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
<<แผนที่สาขาขอนแก่น>>

สำนักงานสาขาจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)
อาคารไชยยงค์ ชั้น 5 เลขที่ 7,9,11,13,15 ถนนจุติอุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (66) 074 248021 โทรสาร (66) 074 248021 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
<<แผนที่สาขาสงขลา>>

สำนักงานสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่  49/21-22 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทรศัพท์ (66) 077 289829  โทรสาร (66) 077 289829 อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
<<แผนที่สาขาสุราษฎร์ธานี>>

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.