รัฐบาลดึงซีอีโอโลกร่วมขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0”
บีโอไอหวัง HIA ช่วยดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

รองนายกฯ สมคิด เผย 34 ซีอีโอบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนของบีโอไอ ร่วมเสนอความเห็นเพื่อขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” ถือเป็นข้อเสนอที่มีค่าอย่างมากเพราะมาจากมุมมองของผู้นำภาคธุรกิจในเวทีโลก ด้านบีโอไอพร้อมรับคำแนะนำมาจัดทำแผนชักจูงการลงทุนและการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน หวังช่วยดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุสาหกรรมแห่งอนาคตจากต่างประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (Honorary Investment Advisor: HIA) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเข้าร่วม 34 ราย
ว่า ประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อก้าวไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จึงจำเป็นที่จะต้องรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจในเวทีโลก ดังนั้น ความเห็นของบรรดาซีอีโอจะมีส่วนช่วยสร้างอนาคตของประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย
4.0” ได้อย่างแน่นอน

สำหรับข้อเสนอและความเห็นจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนที่มีต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ “Thailand 4.0” นั้น ประเด็นหลักก็คือ การพัฒนาคน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่าง ประเทศไทยควรมีพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในการพัฒนาคน หลายบริษัทเห็นว่า บุคลากรไทยมีทักษะพื้นฐานดีอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องเพิ่มทักษะขั้นสูง จะช่วยให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ 4.0 ได้ ทั้งนี้ หลายบริษัทมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาคน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และเอสเอ็มอี หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ นิว สตาร์ทอัพ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าความร่วมมือกับภาคเอกชนจะเป็น
หัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

ขอบคุณภาพจาก www.manager.co.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.