บีโอไอเผย “หัวเว่ย” เดินหน้าลงทุนในไทย
ยืนยันขออนุญาตทำงานถูกต้อง

      เลขาธิการบีโอไอเผยหลังหารือผู้บริหารระดับสูงบริษัท “หัวเว่ย” ยังเดินหน้าลงทุนในไทยต่อไปตามแผนเดิม พร้อมยืนยันการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในโครงการได้ขออนุญาตตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและผ่านการพิจารณาของทั้งบีโอไอ ตม. และกระทรวงแรงงาน
      นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ว่า บริษัทยังมีความเชื่อมั่นต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย และยังคงเดินหน้าลงทุนในประเทศตามแผนต่อไปส่วนเรื่องการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในโครงการที่ได้รับส่งเสริมของบริษัทหัวเว่ยนั้น บีโอไอยืนยันความถูกต้องของการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในโครงการดังกล่าวเพราะบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ครบถ้วน และผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ บีโอไอ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งทำงานร่วมกันในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ OSOS ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี

 

รายละเอียดที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.