ยอดลงทุน BOI พุ่งชี้ 9 เดือนแรกปีนี้ 342,000 ล้าน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบ ส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ หลังจากยกเลิกการส่งเสริมไปเมื่อปี 2557 เนื่องจากตลาดอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ มีแนวโน้มการเติบโตถึงร้อยละ 10 ต่อปี และไทยยังเป็นประเทศผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 7 ของโลก หากขอรับ ส่งเสริมเฉพาะการผลิตจะได้รับประโยชน์ด้านที่ไม่ใช่ภาษี แต่หากมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาจะได้รับสิทธิ์ด้านภาษีเพิ่ม
นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดบีโอไอ ยังเห็นชอบส่งเสริมการลงทุนคลัสเตอร์อากาศยาน โดยไม่จำเป็นต้องตั้งอยู่ใน สถานที่ 14 จังหวัดที่กำหนดไว้ช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเติบโตมากขึ้นรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

ที่ประชุมบอร์ดยังเห็นชอบส่งเสริมการลงทุน 13 โครงการ มูลค่ารวม 63,440 ล้านบาท ยอมรับว่า ต่างชาติยังมีความเชื่อมั่น เข้ามาขยายการลงทุนในประเทศอย่าง ต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดการลงทุนจริงเมื่อได้รับการส่งเสริม 9 เดือนแรก ของปี วงเงิน 342,000 ล้านบาท นับว่าเป็นตัวเลข ค่อนข้างสูง จากเป้าหมายทั้งปี 550,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.