แนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัลสดใส
เผย 7 เดือนโครงการยื่นขอรับลงทุนสูงสุด

     บีโอไอเผยความสนใจลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลแนวโน้มสดใส 7 เดือน มีจำนวนโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงสุดใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีบริษัทเว็บซื้อขายสินค้าออนไลน์อันดับหนึ่งจากเกาหลีลงทุนในไทย และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงแนวโน้มการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลว่า มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-กรกฎาคม 2559) มีโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน จำนวนมากถึง 155 โครงการ หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวน 443 โครงการ ขณะที่มีมูลค่าการขอรับส่งเสริมลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลมีมูลค่า 2,540 ล้านบาท และยังมีบริษัทในกลุ่มดิจิทัลอีกหลายรายที่เตรียมยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน จึงคาดว่าภายในปี 2559 มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลจะไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
     ทั้งนี้หากดูในเรื่องเงินลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จะมีมูลค่าเงินลงทุนไม่สูงนัก แต่เป็นกิจการที่เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมามีโครงการที่ได้อนุมัติให้ส่งเสริมลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ การลงทุนในกิจการคลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service) โดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ เพื่อให้บริการดูแลระบบ บริหารจัดการ รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่จะช่วยให้ลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ขณะเดียวกันทำให้ลูกค้ามีระบบสำรองข้อมูลที่ดีและมีเครือข่ายความเร็วสูง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.