บีโอไอเร่งแจงสิทธิประโยชน์นโยบายคลัสเตอร์ กระตุ้นนักลงทุนเดินหน้า“เมืองนวัตกรรมอาหาร”

     บีโอไอเร่งแจงสิทธิประโยชน์กระตุ้นผู้ประกอบการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์เผย 24 มี.ค.นี้ จัดสัมมนา เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ให้ข้อมูลเดินหน้า “เมืองนวัตกรรมอาหาร”หวังดึงผู้ประกอบการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร

     นายเจษฎา ศรศึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) เปิดเผยว่าในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 บีโอไอจะจัดสัมมนาในหัวข้อ
“ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตรแปรรูปสู่อนาคต” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ถึงสิทธิประโยชน์และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล

     ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษแบบเจาะลึกยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป รวมถึงการบรรยายเรื่อง นโยบาย “Super Cluster : เมืองนวัตกรรมอาหาร”จากผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) โดยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน เมืองนวัตกรรมอาหาร หลังจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.