ประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011

 

เพื่อให้การตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS 2011 เป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็ว และถูกต้อง สมาคมขอแจ้งวิธีปฏิบัติ

 

PDF-Icon

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.