คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุนร่วมแสดงความยินดี
คุณหิรัญญา สุจินัย รับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน นำโดย คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นายกสมาคม นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
คุณหิรัญญา สุจินัย ในโอกาสรับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
โดยนับว่า คุณหิรัญญา สุจินัย เป็นหญิงเหล็กท่านที่สองในแวดวงอุตสาหกรรมการลงทุนที่ได้รับตำแหน่งสำคัญนี้
อันจะเป็นกำลังแรงผลักดันที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุน
เพื่อให้สามารถเติบโตและขยายฐานเศรษฐกิจสู่ระดับโลกต่อไป

IMG 383200

IMG 384300

IMG 3885

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
สมาคมสโมสรนักลงทุน

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.