คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุนร่วมแสดงความยินดี
คุณหิรัญญา สุจินัย รับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน นำโดย คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ นายกสมาคม นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
คุณหิรัญญา สุจินัย ในโอกาสรับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
โดยนับว่า คุณหิรัญญา สุจินัย เป็นหญิงเหล็กท่านที่สองในแวดวงอุตสาหกรรมการลงทุนที่ได้รับตำแหน่งสำคัญนี้
อันจะเป็นกำลังแรงผลักดันที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุน
เพื่อให้สามารถเติบโตและขยายฐานเศรษฐกิจสู่ระดับโลกต่อไป

IMG 383200

IMG 384300

IMG 3885

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
สมาคมสโมสรนักลงทุน

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.