ข่าวประกาศ RMTS


answers


สมาคมสโมสรนักลงทุนได้รวบรวม คำถาม - คำตอบ ระบบ RMTS  
เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกและผู้ใช้บริการได้เข้าใจระบบงานมากขึ้น

1. งานฐานข้อมูล (Database)

2. งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ (Raw Material)
     หากมีคำถามเพิื่มเติมสามารถส่งข้อมูลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. งานตัดบัญชีวัตถุดิบ (Raw Material Export)
     หากมีคำถามเพิื่มเติมสามารถส่งข้อมูลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.