จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมศุลกากรตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2556 พบว่าบริษัทตัวแทนออกของ (Shipping) ส่งข้อมูลเลขที่หนังสืออนุมัติ (เลขที่ อก.) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบการรับข้อมูลของกรมศุลกากร จำนวนทั้งสิ้น 526 คำร้อง ดังนั้น เพื่อความถูกต้อ งบริษัทตัวแทนออกของ (Shipping) ต้องระบุข้อมูลเลขที่อนุมัติ (เลขที่ อก.) จำนวน19 หลัก

คลิกดูรายละเอียด รายชื่อบริษัทที่มีข้อมูล อก. ผิด ที่นี่!! 
 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.