จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมศุลกากรตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2556 พบว่าบริษัทตัวแทนออกของ (Shipping) ส่งข้อมูลเลขที่หนังสืออนุมัติ (เลขที่ อก.) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบการรับข้อมูลของกรมศุลกากร จำนวนทั้งสิ้น 526 คำร้อง ดังนั้น เพื่อความถูกต้อ งบริษัทตัวแทนออกของ (Shipping) ต้องระบุข้อมูลเลขที่อนุมัติ (เลขที่ อก.) จำนวน19 หลัก

คลิกดูรายละเอียด รายชื่อบริษัทที่มีข้อมูล อก. ผิด ที่นี่!! 
 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.