ข่าวประกาศ RMTS


ประกาศ

เรื่อง วิธีปฏิบัติสำหรับการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ

เรียน ผู้ใช้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI) ได้มีประกาศสำนักงานที่ ป.3/2556 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้งานสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอาการขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งอก สมาคมขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับสมาคมตามเอกสารที่แนบมานี้

(เอกสารประกาศวิธีปฏิบัติสำหรับการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ) Download

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.