สมาคมจึงออกประกาศ แจ้งการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ สำหรับงานบริการสั่งปล่อยเครื่องจักร ด้วยระบบ eMT Online เืพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยพร้อมเพรียงกัน 

ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดที่นี่ click1E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.