ข่าวประกาศ RMTS

วิธีปฏิบัติการสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบ RMTS

    ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุนเป็นผู้ให้บริการออกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นให้แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานกับสมาคมเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามประกาศที่อ้างถึง สมาคมจึงขอนำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ต่อ 130-132 และ 142 150 - 157

รายละเอียดคลิกที่นี่click01

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.