ban0001 thai gold1
ban0001 thai gold2
ban0001 thai gold3
ban0001 thai gold5
ban0001 thai gold6
ban0001 thai gold7
  ban0001 thai gold8
บีโอไอขอเชิญร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ "โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย" เส้นทางสงขลา - ขอนแก่น - ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562
09 July 2019
อุตสาหกรรมดิจิทัลโตต่อเนื่อง บีโอไอไฟเขียว “อาร์ วี คอนเน็กซ์”พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
26 June 2019
บีโอไอขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง "การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
20 June 2019
บีโอไอบุกแดนจิงโจ้ เจาะธุรกิจมูลค่าเพิ่มสูง - ดึงลงทุนในไทย
26 June 2019
บีโอไอเดินหน้าจัดกิจกรรมในภูมิภาค หวังยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย
26 June 2019
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window
04 January 2017
ประกาศ!! สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการระบบการเรียนรู้ e-learning สำหรับระบบงาน eMT Online Phase 2 ผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้...
13 October 2016
ประกาศ!! เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking (eMT online) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
13 October 2016
IC Counter Service บริการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ : เครื่องจักร : วัตถุดิบ (e-Expert : eMT Online : RMTS) คลิกเลย
01 September 2014
คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบ eMT Online
13 June 2014
Created on Saturday, 03 November 2012 06:28
Print

History IC

Written by Super User on . Posted in IC History

1993    The Investor Club Association (IC) was founded on July 13, 1993 under the joint initiatives of senior executive officers of the Board of Investment (BOI) and top executives from the private sector. They wanted to establish IC Association as a service and center for investors and entrepreneurs to exchange investment information with training other related services.

1994    The Board of Investment (BOI) had a policy to increase its services and support for promoted companies in processing and obtaining their privileges for waivers or reductions of duties for imported machinery, equipments and raw materials in accordance to the BOI Promotion Act through the issuance of “ raw material release letter and maximum stock balance adjustment” within 3 hours instead of the 3 days as was previously done. The Investor Club was authorized by the Board of Investment, to undertake document issuance service for raw material importing and stock balancing through the computerize Raw Materials Tracking System (RMTS) and the Electronic Machine Tracking System (eMT). In this regard, BOI officers would go to the IC office to consider and approve applications accordingly thereby significantly reducing logistic costs to the promoted companies related to imports of machinery, equipments and raw materials.

IC also developed and introduced trainings and seminars for investors, entrepreneurs and other interested parties. Curriculums include Procedures Required after Receiving Investment Promotion Approval, Marketing Management, Financial-related courses, Tax, Accounting, Purchasing etc. Adopting the Knowledge Management concept, IC also organized a wide range of activities; for instance, forming teams to research on trade and investment opportunities either domestically or overseas and organizing field trips visiting factories with management excellence.

1999 The Investment Club received the ISO 9002: 1994 certification from SGS (Thailand) Limited which is a Quality Management Standard Scheme that covers service providers as vehicle to gain customers’ confidence and loyalty. To pursue continuous improvement, the Club also conducted Customer Satisfaction survey.

2003 IC achieved the ISO 9001 : 2000 quality standard certified by SGS (Thailand) Co, Ltd., for the second time, demonstrating IC’s continuous commitment to service quality.

2005 IC improved its “machinery and equipment release letter” process through the Electronic Machine Tracking System (eMT) using modern technology and providing 24 hours document submitting service which expedites the document process. This allows customers to process as well as to track the status of their document online which help saving time and import process expenses.

2006 IC set up an “Investment Support Center” to facilitate investors both Thai and foreign, with integrated support services such as coordinating or making business appointments with private sector or government authorities, airport pick-up, document translation and interpreter, transportation, and booking accommodation. Renting of ICs modernized computer training room

IC also introduced a new online service to improve the process of document issuance service for raw materials. The new system is capable of handling more customers and workload and with greater efficiency than the previous system through the modem whereby the clients have to wait in queue. This creates an additional option for customers and with quicker results.

2007 IC applied ISO 9001: 2000 to the Laemchabang branch office at Chonburi province to ensure accurate, transparent, and quality service to members and customers, as well as establishing a Call Center at the Bangkok Office to serve their customers better in giving information and answering enquiries regarding issuing raw material release letters and maximum stock balance adjustments. This would assist customers to better understand and prepare submissions resulting in more efficient processing.

 

2008 IC, with the support and guidance of experts and experienced resource persons, reviewed its vision, mission, and strategies to better serve the needs of its members, customers, and investors for the next 5 years. IC’s new vision is “To provides an efficient service with modern technology to facilitate members and investors”.

The Bangkok office extended its operating time to during the lunch hour as well as establishing an email service for fast track submitting of applications, review and approval, and processing the issuance of letters to save time and cost for customers.

2009 IC announced and communicated the Machinery Document Processing employing “Electronic Machinery Tracking System (eMT)” to prepare the customers for adopting this new improved process.

The Quality Management Standard of the Club was upgraded from ISO 9001:2000 to ISO 9001:2008 and certified by Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited with the goals to put intensive focus on customers’ satisfaction and needs.

Moreover, IC initiated a new service called the “Investment Window” on its website as an additional channel to deliver news updated and beneficial information to investors.

­To celebrate IC’s 15th Anniversary, the Association initiated its corporate social responsibility program with the theme of “Education support for children in remote areas” with a budget of Baht 3,000,000 for three northern provinces namely, Tak, Nan and Chaing Mai.

2010 IC determined to lessen the burdens of Entrepreneurs during the recession by extending the discount period for eMT and RMTS document issuance fees until further notice.

IC upgraded Fax Server to enable customers to validate content and number of documents submitted; also added updates-and-errors notifying text messaging service for “Import Online” application users, and diversified data transferring channels through use of USB Port. In addition, IC upgraded RMTS in search of handling customers’ needs with computerized processes which result in reduced transaction time.

Enabled Web-based services in response to customers’ needs with better efficiency and in a timely manner.

Maximized potential of employees by deploying Human Resources Development concept called “Competency” as a tool for the Associations’ personnel development, with the aim of improved customers’ satisfaction and increase in efficiency.

IC still embraced the Corporate Social Responsibility (CSR) activities by nurturing Buddhism through a campaign called Laying foundation, building righteousness people for his Excellency the Kingwhere fosters religious-oriented way of living. The Campaign commemorates his Majesty King Bhumibol’s 84th Birthday and was launched with a 2-year budget in the amount of Baht. 7,000,000 which was expended to 19 schools in 11 provinces.

In addition, IC donated to the flooding victims in the southern provinces an amount of Baht. 500,000 through the Rajaprajanugroh Foundation which is under Royal Patronage, as well as donating blankets and medicines in amount of Baht. 50,000 at Samerng District in Chiang Mai.

2011 IC tried to strengthen the ability of IC’s services by improving processes and systems, with the issuance of a document concerning the release of machinery and equipment through the electronic systems or eMT, as well the release and and stock balancing of raw material accounts through the computer system or RMTS in order to link with the information systems of the Customs Department. In addition, IC also developed an efficient and up to date services, to increase the counter service eMT (new) to serve machinery importers who may have difficulties with handling documents by themselves in order to facilitate and reduce errors during operations.

Arrange a question answering service or provide operational information or ‘counter service’ at the information counters. This will help to reduce number of users especially during the rush hour and will also create better understanding and good relations between the association and the clients.

Constantly improve the ability of staff by implementing the Managerial Competency program, so as to develop the staff at management levels.

Add more channels for distributing news about the association to its members and users via electronic mail with modern and effective data managing systems.

Continuing launching CSR projects on the theme, ‘Build a strong foundation, build good people to honour His Majesty the King ,’ in order to give educational support to a total of 32 schools in 14 provinces and to assist in the maintenance of the religious sites under four projects in three provinces. This was carried out with the association’s budget allocation as well as contributions from IC members and donations from the religious projects from the general public amounting to Baht. 7,899,255.

Donate Baht. 1,000,000 to support the floods victims in the northern and the central regions through the Foundation of HRH Maha Chakri Sirindhorn, and Baht. 100,000 for Tsunami relief to aid the victims of the tsunami in Japan through the Embassy of Japan in Thailand.

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.