"งานค้ำประกันคงค้างจากระบบ eMT เดิม ที่ยังไม่ได้ถอนค้ำประกัน"

เรียน ผู้ใช้บริการระบบ eMT เดิม
     เพื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่มีงานค้ำประกันเครื่องจักรคงค้างจากระบบ eMT เดิม แล้วยังไม่ได้ถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน ขอให้ผู้ใช้บริการ ดำเนินการถอนค้ำประกันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถ้าหลังจากนี้ท่านจะไม่สามารถถอนค้ำประกันได้
*** หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกบริการสั่งปล่อยเครื่องจักรโทรศัพท์  0 2936 1429 ต่อ 801 - 810

icon hot ตรวจสอบรายชื่อ icon hot
บริษัททีมีงานค้ำประกันคงค้างจากระบบ eMT เดิม และยังไม่ได้ดำเนินการถอนค้ำประกัน

 
 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.