บีโอไอบุกแดนจิงโจ้ 
เจาะธุรกิจมูลค่าเพิ่มสูง - ดึงลงทุนในไทย

บีโอไอโรดโชว์ 2 เมืองธุรกิจสาคัญของออสเตรเลีย จัดสัมมนาการลงทุนและหารือ 80 บริษัทในธุรกิจมูลค่าเพิ่มสูง ชวนลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทย ขณะที่นักลงทุนออสเตรเลียให้ความสนใจอีอีซี และการใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่อาเซียน
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ บีโอไอได้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนที่นครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ และนครแอดิเลด เมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองเมืองเป็นแหล่งธุรกิจที่สาคัญของประเทศออสเตรเลีย โดยได้พบปะหารือกับกงสุลกิตติมศักดิ์ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐ และนักธุรกิจรายสาคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ กลุ่มดิจิทัล และธุรกิจด้านการศึกษา
บีโอไอได้จัดสัมมนาการลงทุน Thailand : Unbeatable Business Opportunity ใน 2 เมืองใหญ่ของออสเตรเลีย มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 80 ราย ซึ่งต่างก็แสดงความสนใจต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี และได้ซักถามในหลายประเด็น เช่น โอกาสใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นในอาเซียน การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ หลักเกณฑ์การถือครองหุ้นของต่างชาติ โอกาสทางการตลาดของธุรกิจด้านการศึกษา และความคืบหน้าของโครงการอีอีซี ซึ่งได้มอบหมายให้สานักงานบีโอไอที่ออสเตรเลียติดตามนักธุรกิจกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
“ที่ผ่านมาชาวออสเตรเลียรู้จักประเทศไทยในแง่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว แต่ในงานสัมมนาครั้งนี้ บีโอไอได้เน้นนาเสนอศักยภาพของประเทศไทยในด้านการเป็นแหล่งรองรับการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสาคัญที่ออสเตรเลียให้ความสนใจ ซึ่งช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะดึงการลงทุนจากออสเตรเลีย เนื่องจากต้นทุนค่าแรงในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นมากติดอันดับโลก อีกทั้งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ทาให้บริษัทออสเตรเลียเริ่มมองหาแหล่งลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการขยายตัวสูงและมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่ไม่สูงนัก นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาชั้นนาในออสเตรเลีย
หลายแห่งก็แสดงความสนใจจะมาจัดตั้งวิทยาเขตหรือศูนย์พัฒนาบุคลากรในประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างอีอีซีด้วย” นายนฤตม์กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.