บีโอไอขอเชิญร่วมงานสัมมนา

เรื่อง "การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"


วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม
โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม
- การบรรยาย "สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร"
- การบรรยาย "กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- การบรรยาย "การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์และพิธีการศุลกากรที่ควรทราบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"
- การเสวนา "ปัญหาการปฏิบัติพิธิการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

การลงทะเบียน
1. การสัมมนาคร้ังนี้ ****ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทละ 1 ท่านเท่านั้น****
2. ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้ผู้เข้าร่วมสัมมนาครบ ผ่านทาง website ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (www.boi.go.th) โดยบริษัทต้องกรอกแบบฟอร์มและถูกต้องและครบถ้วน
3. ***สำนักงานฯจะปฏิเสธการลงทะเบียนของบริษัทที่ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาครั้งที่แล้วในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ไว้ แต่ไม่ได้มาร่วมงานและไม่ได้แจ้งสำนักงานฯ***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
คุณจิตติมา โทรศัพท์ 0 2553 8207 หรือ คุณอมรรัตน์ 0 2553 8111 ต่อ 6189

agenda BOI seminar 020862


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.