ประกาศสอบราคางานว่าจ้างโครงการประเมินระบบควบคุมภายใน ด้านบัญชีและการเงินของสมาคมสโมสรนักลงทุน ICPU-A019/2562

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์สอบราคาว่าจ้างโครงการประเมินระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของสมาคมสโมสรนักลงทุน ICPU-A019/2562

 


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05


 1. กำหนดยื่นซองสอบราคา : วันที่ 10-21 มิถุนายน 2562
     เวลา 09.00-16.00 น.


ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
แผนกจัดซื้อ โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 307 (คุณเดือนรุ่ง) ต่อ 302 (คุณณัฐพงษ์) 
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ในระหว่างวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.