สอบราคางานบริการว่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร สำนักงานใหญ่ เลขที่ ICPU-A004/2562

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์สอบราคางานบริการว่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร สำนักงานใหญ่ เลขที่ ICPU-A004/2562


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

- กำหนดยื่นซองสอบราคา : วันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2562
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

     

แผนกจัดซื้อ โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 307 (คุณเดือนรุ่ง)
หรือ e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ในระหว่างวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.