ประเดิมโรดโชว์ญี่ปุ่นรับปี 2562
บีโอไอร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี 
มุ่งหารือดึงอุตสาหกรรมเด่นประจาจังหวัดลงทุนไทย

บีโอไอเปิดทริปโรดโชว์แรกรับปี 2562 ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี โรดโชว์ 3 จังหวัดของญี่ปุ่น ทั้ง โอซากา วากายามา และเกียวโต เตรียมเปิดเวทีสัมมนาย้าศักยภาพประเทศไทย พร้อมนัดหารือบริษัทชั้นนาประจาจังหวัด ดึงผู้ผลิตเครื่องมือเพทย์ ขยายการลงทุนมาไทยเพื่อเปิดตลาดอาเซียน
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 บีโอไอจะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (โรดโชว์) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ สานักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยนับเป็นการจัดโรดโชว์การลงทุนในต่างประเทศครั้งแรกของ บีโอไอในปี 2562
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและคณะที่ร่วมเดินทางจะเข้าร่วมกิจกรรมใน 3 จังหวัดสาคัญของเขตคันไซ ได้แก่ โอซากา วากายามา และเกียวโต โดยปัจจุบันคันไซเป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สาคัญ มีบริษัทขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็นจานวนมาก ซึ่งล้วนมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้านไบโอเทคโนโลยี ยา อุปกรณ์การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เช่น ลิเธียมไอออน เซลล์เชื้อเพลิง เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการวิจัยและพัฒนาของเขตคันไซ
โอกาสนี้บีโอไอ จะจัดสัมมนาหัวข้อ “Thailand: Advancing ASEAN-Japan Partnership” ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ นครโอซากา เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ประกอบการของโอซากา และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 500 คน โดยรองนายกรัฐมนตรี จะกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อตอกย้าถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสาคัญของภูมิภาคในทุกมิติทั้งการค้าและการลงทุน การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่มีมาอย่างยาวนาน และการบรรยายพิเศษ โดยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ในงานสัมมนายังมีเวทีเสวนาของบีโอไอ และ สกพอ. เพื่อย้าให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเห็นถึงโอกาสในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะปี 2562 รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานสาหรับการลงทุนภายในปีนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.