บีโอไอขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย
และชักจูงการลงทุนในต่างประเทศ
“อุตสาหกรรมอาหาร และ Bio&Medical Industries"
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 4-8 มีนาคม 2562

invite

>>ดาวน์โหลด กำหนดการ และ แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และ แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม<<

 

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.