บีโอไอชูไทย-ญี่ปุ่นสัมพันธ์เหนียวแน่น
เตรียมรับคณะ JCCI YEG -บุกโอซากา-วากายามา-เกียวโต
ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย

บีโอไอย้าความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เตรียมรับคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ JCCI YEG บินตรง เจรจาจับคู่ผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในไทย ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี นาคณะบุก โอซากา วากายามา และเกียวโต ช่วงปลายเดือน ชูญี่ปุ่นเป้าหมายดึงการลงทุนสาคัญของไทย
นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 สมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของประเทศญี่ปุ่น หรือ JCCI YEG (The Japan Chamber of Commerce and Industry, Young Entrepreneurs Group) จานวนกว่า 100 คน นาโดย นายโทชิฮิเดะ ยางูจิ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมเชื่อมโยงธุรกิจ จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อสารวจลู่ทางการลงทุนและทาความรู้จักกับผู้ประกอบการไทยในสาขาธุรกิจต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น
ในการนาคณะมาประเทศไทยครั้งนี้ JCCI YEG มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Networking Reception) ซึ่งบีโอไอจะเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้ได้พบหารือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากญี่ปุ่น โดยมั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าว จะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการ 2 ประเทศในอนาคต ขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยแสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจานวนมาก
“กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่น และต้องการจะขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมหารือกับผู้ประกอบการในไทยครั้งนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสนใจการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะนาไปสู่การเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันในอนาคต” นางสาวบงกช กล่าว
นางสาวบงกช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันที่ 31 มกราคม 2562 บีโอไอยังจะจัดงานสัมมนา “Thailand: Advancing ASEAN-Japan Partnership” ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไป 3 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ โอซากา วากายามา และเกียวโต ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.