ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ ICN และการใช้งานเว็บไซต์สมาคม
รวม 30 รางวัล

Picture1 Thumb Drive  90888 แก้วน้ำเก็บร้อน-เย็น

 

ผู้โชคดีจากการแสดงความคิดเห็นการใช้งานเว็บไซต์สมาคม
รับ Thumb Drive รับแก้วน้ำเก็บร้อน-เย็น
1.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
8.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
9.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
10.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ผู้โชคดีจากการแสดงความคิดเห็น ICN 
 รับ Thumb Drive   รับแก้วน้ำเก็บร้อน-เย็น
1.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
8.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
9.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
10.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


งื่อนไขการรับรางวัล
1. สมาคมประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต์สมาคมเท่านั้น
2. ผู้โชคดีต้องมารับรางวัล ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3. ผลการจับรางวัลของแผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ผู้ใชคดีจะได้รับจดหมายและรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมล "โปรดนำจดหมายน้ันมาในวันรับรางวัล"

 

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.