บีโอไอขอเชิญร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ
“โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย”
เส้นทาง สงขลา-เชียงใหม่-ลำพูน-สงขลา
ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561

page1

>>ดาวน์โหลด กำหนดการ และ แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม<<

 

 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.