บีโอไอเผย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 61 บูม
กิจการท่องเที่ยวแห่ลงทุนในภูเก็ต-ชลบุรี

บีโอไอเผย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักลงทุน โดยปีนี้มีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้รับการส่งเสริมหลายราย มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 5,000 ล้านบาท ในจังหวัดภูเก็ตและชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญ
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในปีนี้ กิจการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยมีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หลายราย และบีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมโครงการใหญ่ไปแล้วรวม 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 5,000 ล้านบาท
โดยมีโครงการที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสวนน้าวานา นาวา เงินลงทุน 2,430 ล้านบาท และสวนน้าของนักธุรกิจจากประเทศสหราชอาณาจักร เงินลงทุน 1,346 ล้านบาท
ส่วนที่จังหวัดชลบุรี มีกิจการหลากหลายได้แก่ โครงการเมืองจาลองอาณาจักรในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ของบริษัท บูรพา สตูดิโอ จากัด เงินลงทุน 975 ล้านบาท โครงการจัดแสดงโลมา สิงโตทะเลและแมวน้า ของบริษัท ดอลฟินส์ เบย์ พัทยา จากัด เงินลงทุน 170 ล้านบาท และโครงการพิพิธภัณฑ์งานศิลปะและประติมากรรมของบริษัท พาโรดี้ อาร์ท มิวเซียม จากัด เงินลงทุน 80 ล้านบาท
“เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศและมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับประโยชน์อีกมาก บีโอไอได้ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการหลากหลายประเภท อาทิ กิจการสวนสนุก ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ กระเช้าไฟฟ้า เรือเฟอร์รี่หรือเดินเรือท่องเที่ยว สวนสัตว์เปิด และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และทาให้เมืองท่องเที่ยวของไทยมีจุดขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ” นายนฤตม์ กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.