บอร์ดบีโอไออนุมัติหลักการ 2 โครงการสัมปทานใหญ่
ให้ส่งเสริมผู้ชนะประมูล
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา – ดิจิทัล พาร์ค

บอร์ ดบีโอไออนุมัติในหลักการ ให้ส่งเสริม 2 โครงการสัมปทานใหญ่ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอ่ตะเภา และโครงการ ดิจิทัล พาร์ ค ไทยแลนด์ ู
(Digital Park Thailand)
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ส่งเสริมแก่ผู้ได้รับสัมปทานใน 2 โครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการทั้งสอง ได้แก่ กองทัพเรือ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำไประบุไว้ในประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูล (ทีโออาร์)
โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา สามารถให้การส่งเสริมการลงทุนได้สำหรับการลงทุนอาคารผู้โดยสาร 3 ในประเภทกิจการสนามบินพาณิชย์ จึงได้อนุมัติหลักการให้การส่งเสริม โดยผู้ชนะสัมปทานจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) และหากดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้มาตรการอีอีซีของบีโอไอ จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก ร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติในหลักการแก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของสัมปทาน ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ หรือเมืองใหม่ตามหลักของเมืองอัจฉริยะ Smart City ซึ่งเป็นโครงการรูปแบบเดียวกับท่าอากาศยานอู่ตะเภา คือต้องมีการประกาศ และระบุให้ชัดเจนในประกาศเชิญชวน (ทีโออาร์) ก่อนเข้าร่วมประมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.