บอร์ดบีโอไออนุมัติหลักการ 2 โครงการสัมปทานใหญ่
ให้ส่งเสริมผู้ชนะประมูล
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา – ดิจิทัล พาร์ค

บอร์ ดบีโอไออนุมัติในหลักการ ให้ส่งเสริม 2 โครงการสัมปทานใหญ่ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอ่ตะเภา และโครงการ ดิจิทัล พาร์ ค ไทยแลนด์ ู
(Digital Park Thailand)
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ส่งเสริมแก่ผู้ได้รับสัมปทานใน 2 โครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการทั้งสอง ได้แก่ กองทัพเรือ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำไประบุไว้ในประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูล (ทีโออาร์)
โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา สามารถให้การส่งเสริมการลงทุนได้สำหรับการลงทุนอาคารผู้โดยสาร 3 ในประเภทกิจการสนามบินพาณิชย์ จึงได้อนุมัติหลักการให้การส่งเสริม โดยผู้ชนะสัมปทานจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) และหากดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้มาตรการอีอีซีของบีโอไอ จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก ร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติในหลักการแก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของสัมปทาน ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ หรือเมืองใหม่ตามหลักของเมืองอัจฉริยะ Smart City ซึ่งเป็นโครงการรูปแบบเดียวกับท่าอากาศยานอู่ตะเภา คือต้องมีการประกาศ และระบุให้ชัดเจนในประกาศเชิญชวน (ทีโออาร์) ก่อนเข้าร่วมประมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.