ประกาศสอบราคาจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2561 เลขที่ ICPU20_2561

ด้วย สมาคมสโมสรนักลงทุนมีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2561 
โดยมีข้อความแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ ตาม File แนบ


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

- กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ชั้น 12 แผนกจัดซื้อ สมาคมสโมสรนักลงทุน เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง

โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 307
หรือ e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ในระหว่างวันทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.) 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.