ประกาศสอบราคาจัดซื้อประกันภัยกลุ่ม (ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ) เลขที่ ICPU16/2561

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุนมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อประกันภัยกลุ่ม (ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ)


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

- กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุนวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ชั้น 12 ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน

 

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง 
โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 307
โทรสาร 02 936 1420 
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.