บีโอไอหนุนเกาหลีลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย
จัดสัมมนาชี้ช่องลงทุน พร้อมจับคู่ธุรกิจ ดูลู่ทางอีอีซี

บีโอไอ เผย “อาเซียน โคเรีย เซ็นเตอร์” นำทัพคณะนักลงทุนเกาหลีใต้ดูลู่ทางการลงทุนในอีอีซี เตรียมจัดสัมมนาแจงนโยบายและสิทธิประโยชน์ หวังดึงกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์เกาหลีใต้ลงทุนในไทย พร้อมจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ คณะนักธุรกิจเกาหลีใต้จะหารือความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (Thai Automation and Robotics Association: TARA) และมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยเป็นรายบริษัท รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และกิจการที่ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ด้วย
สำหรับการจัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย” (Thailand’s Investment Opportunities in the Robotics Industry) บีโอไอจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และไปสู่ภูมิภาคอื่น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุน และมาตรการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.