ผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ
สูงสุดในรอบ 5 ปี ร้อยละ 98.5 เดินหน้าลงทุนในไทย

 บีโอไอเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในไทยประจาปี 2561 สูงสุดในรอบ 5 ปี นักลงทุนต่างชาติร้อยละ 98.5 ยันเดินหน้าลงทุนในไทย ทั้งขยายการลงทุนเพิ่ม และรักษาระดับการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง ชูความพร้อมด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นปัจจัยหลักที่ นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในไทย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจาปี 2561 จากจานวน 600 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักลงทุนต่างชาติร้อยละ 98.5 มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 5 ปี เมื่อเทียบกับผลสารวจที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2557 โดยนักลงทุนต่างชาติร้อยละ 33 มีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย และนักลงทุนอีกร้อยละ 65.5 ยังรักษาระดับการลงทุนในไทยไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนนักลงทุนที่มีแผนลดระดับการลงทุนตามสภาวะธุรกิจ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น
สาหรับปัจจัยที่ทาให้นักลงทุนวางแผนจะขยายการลงทุน รวมทั้งยังคงเดินหน้ารักษาการลงทุนในไทยนั้น พบว่า สามลาดับแรก คือ การมีวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ (ร้อยละ 54.7) ตามด้วยการมี ผู้รับช่วงการผลิต (ซัพพลายเออร์) ที่เพียงพอ (ร้อยละ 50.8) และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย (ร้อยละ 44.5)
“ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ทั้งในส่วนของการมีชิ้นส่วน วัตถุดิบ และซัพพลายเออร์ที่เพียงพอ ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งบีโอไอและหน่วยงานภาครัฐได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ” นางสาวดวงใจ กล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.