ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (Internet) ของสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) และ ว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง Intranet แบบเทคโนโลยี Ethernet ระหว่าง สมาคมสโมสรนักลงทุน กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ ICPU11/2561 และ เลขที่ ICPU12/2561 

มีความประสงค์จะสอบราคาฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) จำนวน 2 งานโดยมีข้อความแนะนำและข้อกำหนด ตาม File แนบ

1.ประกาศสอบราคาเลขที่ ICPU11/2561 ว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (Internet) ของสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

2.ประกาศสอบราคาเลขที่ ICPU12/2561 ว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง Intranet แบบเทคโนโลยี Ethernet ระหว่าง สมาคมสโมสรนักลงทุน กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

PDF ICon

(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

 กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ชั้น 12 ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน

 

 

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพฤกษา วังนัยกุล พนักงานจัดซื้อและพัสดุ

โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 308 โทรสาร 02 936 1420
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.