ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการเช่าใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมระบบ สำหรับสาขาชลบุรี เลขที่ ICPU13/2561

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุนมีความประสงค์จะสอบราคาว่าจ้างบริการเช่าใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมระบบ สำหรับสาขาชลบุรี


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ชั้น 12 ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน

 

     

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณพฤกษา วังนัยกุล หรือ คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง 

โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 308,307 โทรสาร 02 936 1420 
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.