บีโอไอหนุนผู้ผลิตไทยป้อนชิ้นส่วนอากาศยานโลก ดึงยักษ์ใหญ่
โบอิ้ง – แอร์บัส – โรสรอยส์ จับคู่ธุรกิจ

บีโอไอหนุนผู้ผลิตไทยป้อนชิ้นส่วนอากาศยาน จับมือบริษัทชั้นนาในอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน อาทิ โบอิ้ง แอร์บัส โรสรอยส์ และบริษัทชิ้นส่วนอากาศยาน จากทั่วโลก แจงนโยบายรัฐผลักดันไทยก้าวไปสู่ศูนย์กลางการอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ชิ้นส่วนไทย พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และเมืองการบินภาคตะวันออกในอีอีซี
นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมและสัมมนาอุตสาหกรรมอากาศยานและการซ่อมบารุง และการจับคู่ธุรกิจ (Aerospace & MRO Summit Bangkok Plenary Conference) ว่า มีบริษัทชั้นนาทั้งในและจากต่างประเทศ อาทิ โบอิ้ง แอร์บัสกรุ๊ป โรสรอยส์ ไทรอัมพ์กรุ๊ป และซีเนียร์ แอโรสเปซ เข้าร่วมพบปะและเจรจากับบริษัทรับช่วงการผลิตของไทย จานวน 145 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้คัดเลือกมาจากบริษัทที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการก้าวเข้ามาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในอนาคต อาทิ บริษัทไทยรุ่ง ยูเนียนคาร์ บริษัท แม่น้า แสตนเลส บริษัท โชคนาชัย ไฮเทค บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี และบริษัท ศรีไทย ออโตซีท เป็นต้น
ทั้งนี้ การสัมมนาเป็นเวทีในการพบหารือระหว่างบริษัทชั้นนา กับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยร่วมกันเป็นครั้งแรก ซึ่งนอกจากมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกันแล้ว บีโอไอยังได้ชี้แจงนโยบายของภาครัฐ และมีการบรรยายถึงโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอากาศยานโดยบริษัทชั้นนา ทั้งการรับจ้างผลิต แบบ OEMs และการซ่อมบารุงอากาศยานในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค ภายใต้การเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ รองรับกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอากาศยานและการซ่อมบารุง จะยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายตัวของจานวนเที่ยวบิน การขนส่งสินค้า และจานวนผู้โดยสาร ตลอดจนจานวนนักท่องเที่ยวในไทยที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการขยายเส้นทางการบินของสายการบินต้นทุนต่า ซึ่งจะเพิ่มความต้องการใช้ชิ้นส่วนอากาศยาน และธุรกิจด้าน MRO (Maintenance, repair and Overhaul) หรือศูนย์ซ่อมอากาศยานและการบารุงรักษามากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.