“สมคิด” มั่นใจ ประเทศไทยทะยานสูงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ พร้อมประกาศขับเคลื่อน เมกะโปรเจค – อีอีซี – ดิจิทัล
พลิกโฉมสู่อนาคต

รองนายกฯ “สมคิด” นาทีมเศรษฐกิจรัฐบาล ประกาศความพร้อมพลิกโฉมประเทศ ดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางความเจริญในอาเซียน เผย 3 กลุ่มยุทธศาสตร์ ทั้ง เมกะโปรเจค อีอีซี ดิจิทัล สนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ทะยานขึ้นสูงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ด้านรัฐมนตรี “กอบศักดิ์” ย้า ขับเคลื่อนทุกมิติเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ ทั้งสร้างคนเก่ง พัฒนาธุรกิจ และเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายในงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาร่วม 3,000 คน ประกอบด้วย นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ และสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ว่า งานสัมมนาวันนี้เป็นเวทีประกาศความพร้อมของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในเวทีเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเป็นเวทีในการประกาศ ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย ซึ่งนับจากนี้ไป เศรษฐกิจไทยจะทะยานไปสู่โฉมหน้าใหม่และเศรษฐกิจยุคใหม่ในระดับที่พัฒนาขึ้น และพร้อมเป็นศูนย์กลางการลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

seminar thailand

รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสาหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วย 3 ยุทธศาสตร์สาคัญประกอบด้วย 1) โครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ Mega Projects ที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพของประเทศ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัด โครงการรถไฟทางคู่ เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภาคเหนือ กลาง อีสานและใต้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค รวมถึงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะ 3 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 รวมถึงโครงการลงทุนด้านพลังงาน ทั้งการสารวจแหล่งพลังงาน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ โครงการลงทุนในโครงข่ายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
2) กลุ่มโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐบาลตั้งใจพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อในภูมิภาค ทั้งทางบก น้า และอากาศ ในพื้นที่อีอีซีและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง เชื่อม 3 สนามบิน การยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาค และการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โครงการท่าเรือมาบตะพุด ระยะที่ 3 ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECi เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.