บีโอไอนำทัพผู้ผลิตชิ้นส่วนจับคู่ธุรกิจ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.2560 นี้ กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (บิลด์) จะนำผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกว่า 100 ราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือใน ทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยกรมอู่ทหารเรือ ในจังหวัดชลบุรี โดยจะมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงการผลิตชิ้นส่วนกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเรือรายใหญ่จากต่างประเทศและประเทศไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.