'เลขาฯ บีโอไอคนใหม่' พร้อมหนุนนโยบายรัฐบาล

"เลขาฯ บีโอไอคนใหม่" พร้อมหนุนนโยบายรัฐบาล - การลงทุนพื้นที่อีอีซี ตั้งเป้าผลักดันตัวเลขส่งเสริมการลงทุนปีนี้ไม่น้อยกว่า 6 แสนล้านบาท
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คนใหม่ เปิดเผยแนวทางการทำงานของบีโอไอหลังจากนี้ ว่า จะผลักดันการส่งเสริมการลงทุนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไม่ว่าการส่งเสริมการลงทุนที่จะดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาทรัพยากรคน หากเอกชนขอสนับสนุนการลงทุนด้านนี้จะเป็นเรื่องที่ดีช่วยให้เกิดการลงทุนนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศโดยเฉพาะงานด้านบริการการเกษตรที่ผู้ประกอบการสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการรูแบบใหม่ ๆ ที่จะมีส่วนสนับสนุนให้ภาคเกษตรเข้มแข็ง รวมทั้งสานต่องานการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
นางสาวดวงใจ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบีโอไอครั้งต่อไปจะมีการพิจาณาประเด็นขอขยายระยะเวลาการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ยืนยันว่าบีโอไอให้ความสำคัญการลงทุนพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะการลงทุนเกี่ยวข้องสอดคล้องนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล และที่ผ่านมาการลงทุนในพื้นที่อีอีซีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนด้วยดี ปัจจุบันตัวเลขการขอรับส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของคำขอและตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2557 ถึงเดือนกันยายน 2560 ในพืนที่อีอีซีมีตัวเลขขอรับการส่งเสริม 1.1 ล้านล้านบาท
สำหรับเป้าหมายผลักดันตัวเลขขอรับส่งเสริมการลงทุนปีนี้นั้น เลขาฯ บีโอไอ กล่าวว่า บีโอไอตั้งเป้าตลอดทั้งปีจะไม่น้อยกว่า 600,000 ล้านบาท ก็จะผลักดันต่อไป ส่วนปี 2561 ต้องขอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจโลกและไทย เพื่อกำหนดทิศทางต่อไป

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/777347

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.