บีโอไอแนะนักธุรกิจไทย
รุกลงทุนใน 5 ประเทศตลาดใหม่

บีโอไอ จัดสัมมนาแนะโอกาสขยายการลงทุนไทยใน 5 ประเทศตลาดใหม่ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศมาเล่าประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุน
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงาน สัมมนา “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย” ว่า ทั้ง 5 ประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ที่น่าสนใจ และบีโอไอเห็นว่ามีศักยภาพทางการตลาดที่นักลงทุนไทยควรขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศตลาดใหม่ นอกเหนือจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และประเทศในอาเซียน
การสัมมนาครั้งนี้ บีโอไอ โดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ได้นาเสนอผลการศึกษาโอกาสการลงทุนใน 5 ประเทศดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกทุกด้าน อาทิ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎระเบียบ ตลอดจนอุปสรรคและข้อควรระวัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนไทย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
“ศักยภาพที่พร้อมรองรับการลงทุนของทั้ง 5 ประเทศไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม การลงทุนในต่างประเทศจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ประกอบกับการใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ของประเทศเป้าหมายที่ต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ สิ่งเหล่านี้จะทาให้นักลงทุนไทยลดความเสี่ยงจากการลงทุนภายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศต่างก็มีความท้าทาย และปัญหาอุปสรรค ต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาของบีโอไอครั้งนี้ จะเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้นักลงทุนได้ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจต่อไป” นายโชคดี กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.