บีโอไอมั่นใจอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์
หนุนเศรษฐกิจยุค 4.0 
ชู “เมติคูลี่” ผลิตกระดูกเทียมเพื่อคนไทย
ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

ชู “เมติคูลี่” ผลิตกระดูกเทียมเพื่อคนไทยด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
บีโอไอเผยกิจการทางการแพทย์พัฒนารับนโยบายยุค 4.0 ชี้ ผู้เชี่ยวชาญไทยลงทุนผลิตกระดูกเทียมด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ลดปัญหานาเข้าวัสดุที่มีขนาดไม่รับกับสรีระคนไทย พร้อมเดินหน้าวิจัยและพัฒนาพื้นผิววัสดุเพื่อช่วยยึดเกาะเซลล์กระดูก ยันแนวโน้มญี่ปุ่นมาแรง หลังผู้ผลิตรายใหญ่ลงพื้นที่เตรียมลงทุน
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในกิจการทางการแพทย์ ตั้งแต่ต้นปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน 2560) มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนแล้ว 19 โครงการ เงินลงทุน 3,615 ล้านบาท
มีกิจการลงทุนที่น่าสนใจและเป็นกิจการของคนไทยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนแล้ว ได้แก่ บริษัท เมติคูลี่ จากัด ซึ่งเป็นการรวมตัวของ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก และผู้วิจัยด้านวิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering) จากสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อผลิตวัสดุฝังในร่างกาย ประเภทกระดูกเทียม และแผ่นโลหะดามกระดูก โดยนาเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D) มาใช้ออกแบบและขึ้นรูปวัสดุให้ตรงกับรูปร่าง หรือใกล้เคียงกับอวัยวะในส่วนเดิมของผู้ป่วยแต่ละราย (Customization) มากที่สุด ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหากรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกจากอุบัติเหตุหรือมีปัญหากระดูกในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และที่ผ่านมาต้องใช้วัสดุนาเข้าจากยุโรปที่มีราคาสูง รวมถึงมีขนาดหรือสัดส่วนของอุปกรณ์ไม่เหมาะกับสรีระคนไทยอีกด้วย เบื้องต้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะป้อนให้กับผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด
นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตวัสดุที่สามารถเหนี่ยวยึดกระดูกได้ดี สาหรับผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกพรุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกได้มากขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.