ยืดส่งเสริมชายแดน 1 ปี
BOI หวังกระตุ้นลงทุน

    

บอร์ดยืดส่งเสริมเขต ศก.พิเศษชายแดน 10 จังหวัด เพิ่ม 1 ปีสิ้นสุด 61 หวังกระตุ้นการลงทุนหลังพบตั้งแต่ ม.ค.58-เม.ย. 60 ขอบีโอไอ 41 โครงการมูลค่า 8 พันล้านบาท

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิ การคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บีโอไอขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เอส อีแซท) ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ ให้มีผลถึงสิ้นปี 2561
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ชายแดนมากขึ้น และสอดคล้องกับแผน การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจากตั้งแต่เดือน ม.ค.58-เม.ย.60 พบมีการยื่นขอส่งเสริมการลงทุน 41 โครงการ มูลค่าลงทุน 8,578.7 ล้านบาท ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลตามประเภทกิจการสูงสุดไม่เกิน 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปีเช่นเดิม

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เปิด 6 ประเภทกิจการ ซึ่งสิ้นสุดการให้ส่งเสริมไปแล้ว ให้สามารถขอรับส่งเสริมได้จนถึงสิ้นปี 2561 เนื่องจากเป็นกิจการที่นักลงทุนในพื้นที่ให้ความสนใจ ได้แก่ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างให้ ครอบคลุมวัสดุก่อสร้างทุกประ เภท และกิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายให้รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.