บีโอไอเผยเอกชนลงทุนแล้ว 570,000 ล้านบาท
บริษัทชั้นนำของโลกตั้งฐานผลิตในไทย


บีโอไอเผย เอกชนทุ่มลงทุนจริงแล้วกว่า 570,000 ล้านบาท โดยมีทั้งบริษัทชั้นนาของไทยและต่างชาติ ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมมั่นใจภายใน 3 ปี จะเกิดการลงทุนจริงอีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาพรวม การลงทุนตั้งแต่ปี 2559 ถึงไตรมาสแรกคือเดือนมีนาคม 2560 ว่า เกิดการลงทุนจริงแล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 570,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเกิดการลงทุนจริงจากโครงการอื่นๆ ในช่วง 1-3 ปีนี้ อีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านล้านบาท
โดยในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการลงทุนทั้งกิจการของคนไทย และจากต่างประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ กลุ่มนักลงทุนไทย เช่น บริษัทกรุงเทพ สเต็มเซลล์ วิจัยและพัฒนา จากัด ทาการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกาเนิด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง บริษัทไทยยานยนต์ไฟฟ้า จากัด ทาการวิจัยพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า บริษัท อินทรีดิจิตอล จากัด บริษัทของคนไทยที่พัฒนาซอฟแวร์ขนาดใหญ่สาหรับบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ เป็นต้น
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทใหม่ๆ จากต่างประเทศ ที่เข้ามาลงทุนในไทย ได้แก่ บริษัท อีเลฟเว่น สตรีท ของเกาหลีใต้ เข้ามาลงทุนกิจการซอฟต์แวร์และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท SK Group บริษัทชั้นนาใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต้ ที่มีบริษัทในเครือในหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน เคมีภัณฑ์ ไอที และธุรกิจบริการ และการลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนในไทยครั้งแรกของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.