หลักสูตรสำคัญ!!  "การปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"  

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.30 น.
โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

ban account tax230462 er

หลักสูตรน่าสนใจ!!  "เทคนิควิธีปฏิบัติการคืนอากรตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560"  

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
เวลา 09.00-16.00 น. 
โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

ban customs19 250462

หลักสูตรสำคัญ!!  "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน"  

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

ban KNOWLEDGE BOI 200462

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.