หลักสูตรด้านบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Management & Human Resource Development)
 
หลักสูตร จำนวนวัน
1. ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ 1
2. พัฒนา HR Competency หนทางสู่ HR World Class 1
3. บริหาร Gen Y ให้ได้ดั่งใจ 1
4. การประเมินผลกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน 1
5. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน 1
6. Corparate Culture กับการสร้างบริการที่ประทับใจ 1
7. กลยุทธ์การบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและชนะคู่แข่ง 1
8. มัดใจลูกค้า กลยุทธ์บริการขั้นเทพ 1
9. เคล็ดลับการลงทุน 1
10. Modern Marketing 1