หลักสูตรด้านการนำเข้า-ส่งออก (Import-Export)  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. ความเสี่ยงในการทำ L/C และการป้องกัน (L/C Fraud & Protection) 1
2. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterm ® 2010 1
3. Incoterm ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ 1
4. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1
5. การประกันภัยการค้าระหว่างประเทศ 1