เอกสารติดปัญหาแผนกบริการข้อมูลวัตถุดิบ
ประจำวันที่ 12 เมษายน 2562
ชื่อบริษัท รหัสโครงการ งวดที่ วันที่ยื่น สาเหตุที่ติดปัญหา
โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 49001111 2094 23 มี.ค.60 ขอคืนอากรไม่ได้แนบใบขนขาเข้า
เอบีบี โรโบติกส์ แมชชีน เทนดิ้งจำกัด 57167511 AB170057 8 ส.ค. 60 ชื่อวัตถุดิบไม่ตรงตาม Master List 
นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด 57103511 9 28 ส.ค. 60 เลขที่อินวอย์ไม่ตรงใบขน
ไทยเมจิฟาร์มมาซิวติคัล จำกัด 56002211 0293 2 ต.ค.60 คีย์วันที่ใบขนขาเข้าผิด
คินูงาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด 44049811 121,122 30 ต.ค.60 ขาดใบขนขาเข้า
คินูงาว่า (ไทยแลนด์) จำกัด 52053611 0002 18 ธ.ค.60 เลขที่ Invoice No.ผิด
เซ็คซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด M5902013 187 30 ต.ค.60 ระยะเวลาไม่ครอบคลุม
มาโนะ พรีซิชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 56123111 000088 6 ธ.ค.60 ขาดใบขนขาเข้า
เซกิเด็น (ไทยแลนด์) จำกัด 55140911 00000159 17 ม.ค.61 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด 53005732 017085 22 มี.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุม
ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด 53005732 017086 22 มี.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุม
ไทอัน นิตติ้ง การ์เมนท์ จำกัด 59149711 000002 26 มี.ค.61 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 50071211 1804 9 เม.ย.61 ขาดใบขนขาเข้า
3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด 56117111 06563 25 เม.ย.61 ชื่อวัตถุดิบไม่ตรงตาม Master List 
โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 59165711 643-644 10 พ.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุม
โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 59165711 646-648 11 พ.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุม
โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 59165711 00000648 11 พ.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุม
นิตตะ เอ็ม แอนด์ ที (ประเทศไทย) จำกัด 53086313 54 10 พ.ค.61 ขาดใบขนขาเข้า
อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 58060211 011 9 ก.ค.61 ขาดใบขนขาเข้า(แจ้งแล้ว)
วายทีซี จำกัด 60043511 2 26 ก.ค.61 เลขที่อินวอยซ์ผิด
ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย)จำกัด 53107711 3L00046 30 ส.ค.61 คีย์เลขที่ใบขนผิด
นีโอเทค เอเชีย แปซิฟิก จำกัด 57039911 147 28 ก.ย.61 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
ซูมิโทรนิคส์(ไทยแลนด์) จำกัด 42075511 20418 4ต.ค.61 วันที่INV. ไม่ชัดเจน
โยชิโน มุ่งพัฒนา(ประเทศไทย) จำกัด M6100613 63 12 ต.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุม
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 6012651E 0099 30 ต.ค.61 ยังยกเลิกไม่ได้ BALANCE ติบลบ
นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 55013911 761-762 31 ต.ค.61 ขาดใบขนขาเข้า
นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 55013911 764 31 ต.ค.61 ขาดใบขนขาเข้า
เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 56178511 00000662 11 ธ.ค.61 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด M6101711 3, 5 - 6, 11 20 ธ.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุมวันนำเข้า
โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด M6101611 67 24 ธ.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุมวันนำเข้า
ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด M6101811 00118 -125 24 ธ.ค.61 ระยะเวลาไม่ครอบคลุมวันนำเข้า
เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด 54224611 838 1 ก.พ.62 ขาดใบขนขาเข้า
แอสปอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 57153211 11-13 13 ก.พ.62 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด M6001911 19065 13 ก.พ.62 ระยะเวลาไม่ครอบคลุมวันนำเข้า
อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด M5900111 D1908 28 ก.พ.62 ขาดใบขนขาเข้า
เซกิเด็น (ไทยแลนด์) จำกัด 61012011 00000264 18 มี.ค.62 ระยะเวลาไม่ครอบคลุมวันนำเข้า
ทีทีเอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 6102231E 000020-21 18 มี.ค.62 ขาดใบขนขาเข้า
ทีทีเอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 6102231E 000022 19 มี.ค.62 ขาดใบขนขาเข้า
แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด 54075011 1129 28 มี.ค.62 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด 54075011 1130 28 มี.ค.62 ขาดใบขนขาเข้า
โอชิไอ (ประเทศไทย) จำกัด 57002611 190006 9 เม.ย.62 ขาดใบขนขาเข้า
ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 51034911 3288 9 เม.ย.62 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 54073111 3742-43 9 เม.ย.62 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 49039511 1744 9 เม.ย.62 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 49039511 1746-47 9 เม.ย.62 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 42056711 2640 9 เม.ย.62 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 42056711 2643-44 9 เม.ย.62 ใบขนขาเข้าไม่มีลายเซ็นตราประทับ
เลียร์ คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด 53109811 36746 10 เม.ย.62 ขาดใบขนขาเข้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  02 - 936-1429-40  ต่อ 131 , 132 ,134 /E-MAIL:edit_import@ic.or.th 
(1.)  กรณีพบเอกสารติดปัญหา  “ ไม่ผ่านการอนุมัติ” บริษัทต้องแจ้งขอยกเลิกเอกสาร และส่งไฟล์ BIRTCAN.XLSX เพื่อยืนยันการยกเลิกทุกครั้ง
(2.)  บริษัทสามารถยื่นสั่งปล่อยได้ตามปกติ กรณีทีดำเนินการตามข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และห้ามใช้งวดซ้ำในการยื่นสั่งปล่อย
(3.)  กรณีพบเอกสารติดปัญหา ด้านเอกสารไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน หรือต้องเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ให้ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน