ข่าวเด่น
บอร์ดบีโอไอให้ส่งเสริม 6 โครงการใหญ่ จีนลงทุนผลิตลวดเหล็กป้ อนยางรถยนต์ – นกสกู๊ตเพิ่มโบอิ้ง 7 ลำ [26/12/59] :      บอร์ดบีโอไอพิจารณาให้ส่งเสริมการลงทุนรวม 6 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 24,000 ล้านบาทโดยมีบริษัทผู้ผลิตลวดเหล็กรายใหญ่จากจีน ลงทุนในต่างประเทศครั้งแรกที่ไทย เพื่อป้ อนให้ผู้ผลิตยางรถยนต์ และสายการบินนกสกู๊ต เพิ่มโบอิ้ง 7 ลำขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 6 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 24,463.5 ล้านบาท ประกอบไปด้วย  1. Mr. XIAOXU WANG ได้รับส่งเสริมกิจการผลิตลวดเหล็ก (STEEL CORD) เงินลงทุนทั้งสิ้น5,130ล้านบาท ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้มีผู้ถือหุ้นหลักคือบริษัท JiangsuXingda Steel Cord ซึ่งเป็นผู้ผลิตลวดเหล็กรายใหญ่ของประเทศจีน และโครงการนี้ถือเป็นการลงทุนในต่างประเทศครั้งแรก เพื่อขยายฐานการผลิตในเอเชีย และผลิตลวดเหล็กเพื่อป้อนให้กับบริษัทผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ ซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วหลายโครงการ  2. บริษัท
บีโอไอมั่นใจ ไทยขึ้นแท่นฮับด้านอากาศยาน หลังกิจการด้านการบินเตรียมขยายการลงทุนในไทย [22/12/59]: บีโอไอมั่นใจ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอากาศยานของภูมิภาคอาเซียน โดยมีธุรกิจด้านการบินเตรียมขยายการลงทุนในไทย ทั้งสายการบิน การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานการผลิตล้อยางอากาศยาน และจะมีกิจการศูนย์ฝึกการบินขนาดใหญ่ยื่นขอส่งเสริมนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – ตุลาคม 2559)มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบินและอากาศยานยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการขนส่งทางอากาศในประเทศไทยที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศขยายตัวเพิ่มขึ้น ก็จะช่วยดึงดูดให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินและอากาศยานตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในด้านต่างๆทั้งนี้ พบว่าในช่วง 10 เดือนมีกิจการขนส่งทางอากาศยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 14 โครงการเงินลงทุนรวม 16,580 ล้านบาท มีกิจการด้านชิ้นส่วนอากาศยานยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 3 โครงการเงินลงทุนรวม 376 ล้านบาท กิจการซ่อมอากาศยาน เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 2 โครงการ เงินลงทุนรวม 240 ล้านบาท และมีกิจการผลิตยางล้ออากาศยานยื่นขอรับส่งเสริมแล้วจำนวน 3 โครงการ เงินลงทุนรวม 5,683 ล้านบาท“กิจการขนส่งทางอากาศของสายการบินหลายแห่ง มีแผนจะขยายเส้นทางการบินอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อรวมกับกิจการขนส่งทางอากาศได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 19 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า
หนีสิทธิประโยชน์ใหม่บีโอไอ[28.01.58]:  ได้เห็นการรายงานตัวเลขยอดการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ที่สรุปสถิติการยื่นขอในปี 2557 ที่ผ่านมา อาจจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจ ว่าทำไมถึงได้ถล่มทลาย มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 3.469 พันโครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.192 ล้านล้านบาท ถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับการขอรับส่งเสริมในปี 2556 พบว่า มีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น 73 %  มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 117 % แค่เฉพาะเดือนธันวาคม มียอดขอรับส่งเสริมจำนวน 2.092 พันโครงการ รวมมูลค่า 1.428 ล้านล้านบาท     โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับส่งเสริมสูงสุดอันดับ 1 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค มีจำนวน 799 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 8.221 แสนล้านบาท อันดับ2 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก จำนวน 503 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 4.30
 1. บีโอไอ
 2. กรมศุลกากร
 3. กรมโรงงานฯ
 4. กรมสรรพากร
 5. กรมการค้าระหว่างประเทศ
 6. สมอ

วารสารเกี่ยวกับการลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ

 • วารสาร สศอ

  วารสารเศรฐกิจอุตสาหกรรม ก.ค.-ก.ย. 2557

 • วารสาร สภาพัฒน์

  วารสารเศรษฐกิจและสังคม ต.ค.-มี.ค. 2557

 • วารสาร TIR

  Thailand Investment Reviwe [December 2014]

 • วารสาร บีโอไอ

  วารสารส่งเสริมการลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

Rental of Computer Centre

banner Comlab OK

เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุน

Banner FAQ Web