ประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011

 

เพื่อให้การตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS 2011 เป็นไปด้วยความสะดวก

รวดเร็ว และถูกต้อง สมาคมขอแจ้งวิธีปฏิบัติ

 

PDF-Icon

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Call Center

 Callcenter eng

+Add friends

Banner Add Line IC Down